Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Blog

phong-chong-ncov-virus-2020

Hướng dẫn phòng chống nCoV

(Diễn đàn cây thuốc nam) Việt Nam có nền Đông y trường tồn và phát triển cùng với dân tộc và phát triển cùng với dân tộc từ hàng nghìn năm cho đến ngày nay, đồng thời được thiên nhiên ưu đãi trên 5000 cây thuốc cho nhiều vị thuốc phòng bệnh, chữ bệnh, nâng cao thể lực; cùng với đội ngũ các thầy thuốc Đông y, các Ông lang, Bà mế …

Chi tiết