Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Vùng trồng Hòa Bình

Hòa Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc với diện tích trên 4.600 km2, có điều kiện tự nhiên và địa hình phù hợp cho nhiều loài cây dược liệu sinh trưởng và phát triển; vốn tri thức y học, kinh nghiệm dân tộc đã có nhiều bài thuốc giá trị, thực sự là những tiềm năng để tạo ra các sản phẩm dược liệu. Trong những năm qua, tình trạng khai thác, bán nguyên dược liệu thô mà chưa chú trọng đến việc bảo tồn, phục hồi, gây trồng và nâng cao giá trị dược liệu đã làm cho nguồn dược liệu ngày càng cạn kiệt.
Nhu cầu sử dụng dược liệu tại địa bàn tỉnh Hòa Bình hàng năm lớn song phần lớn mua lại từ các tỉnh khác và được tư thương nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc quy hoạch vùng trồng dược liệu còn chậm, chưa có cơ sở gây giống và vùng trồng tập trung, chưa có nhà máy chế biến, chiết xuất dược liệu; chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường chưa được kiểm soát, giá cả bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định; đời sống của người dân còn khó khăn là những hạn chế tác động đến phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Việc phát triển cây dược liệu đang được các cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phương quan tâm; tỉnh đang lập quy hoạch vùng cây dược liệu, có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương phát triển cây dược liệu là những định hướng quan trong phát triển dược liệu trong thời gian tới.

Tên dược liệu Địa điểm trồng Diện tích Sản lượng
Giảo cổ lam 0 ha 0 tấn
Cây Khôi nhung 0 ha 0 tấn
Sơn tra 0 ha 0 tấn
Thảo quả 0 ha 0 tấn
Ý dĩ 0 ha 0 tấn
Atiso 0 ha 0 tấn
Nghệ 0 ha 0 tấn
Đinh lăng 0 ha 0 tấn
Ba kích 0 ha 0 tấn
Cà gai leo 0 ha 0 tấn