Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Quy định & chính sách

Việt Nam có nền Đông y trường tồn và phát triển cùng với dân tộc và phát triển cùng với dân tộc từ hàng nghìn năm cho đến ngày nay, đồng thời được thiên nhiên ưu đãi trên 5000 cây thuốc cho nhiều vị thuốc phòng bệnh, chữ bệnh, nâng cao thể lực; cùng với đội ngũ các thầy thuốc Đông y, các Ông lang, Bà mế đã có những bài thuốc có tác dụng nâng cao chính khí, phòng chống, bệnh tật.Chi tiết….

Theo WHO “Sức khỏe là trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh tật hoặc tàn phế“. Tương đồng với quan điểm trên, Y học cổ truyền (YHCT) cho rằng tình trạng khỏe mạnh là sự cân bằng và điều hòa trong mối quan hệ không chỉ của các cơ quan tạng phủ cùng các hệ thống khác nhau bên trong cơ thể, mà còn giữa cơ thể và môi trường bên ngoài.Chi tiết….

Chỉ thị số 210-TTg/Vg ngày 6-12-1966 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay công tác bảo vệ, khai thác và phát triển các cây, con làm thuốc đã thu được những kết quả quan trọng. Nghị quyết số 200/NQ-TTg ngày 21/8/1978 về việc phát triển dược liệu trong nước. Để phát triển mạnh mẽ và vững chắc việc nuôi, trồng cây và con làm thuốc, tạo điều kiện đẩy mạnh công nghiệp dược phẩm và góp phần tăng nguồn hàng xuất khẩu. Chi tiết….

Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Phát triển dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới trang thiết bị trong nghiên cứu chọn tạo giống, trồng trọt, chế biến, chiết xuất, chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới. Chi tiết.

Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu là Hiện đại hóa và phát triển mạnh y, dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ truyền. Chi tiết.

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về Kế hoạch phát triển cây dược liệu tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Phát triển cây dược liệu hàng hóa theo hướng ổn định, lâu dài với quy mô diện tích lớn, tập trung, chuyên canh trên cơ sở khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thị trường. Phát triển cây dược liệu gắn với bảo vệ, nâng cao hiệu quả diện tích hiện có, gắn với việc bảo tồn, phải gắn với việc bảo vệ tài nguyên, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ đầu tư cho khoa học – công nghệ để nâng cao năng suất. Chi tiết.

Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành qui chế xét duyệt cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. “Bài thuốc gia truyền” là bài thuốc kinh nghiệm lâu đời của dòng tộc, gia đình truyền lại, có hiệu quả điều trị với một bệnh nhất định, có tiếng ở trong vùng, được nhân dân tín nhiệm, được Hội Đông y và y tế xã/phường/thị trấn sở tại và Sở Y tế công nhận. Chi tiết.

Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ về Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030. Chi tiết.

Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/08/2019 của của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030. Chi tiết.

Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y tế – Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền. Chi tiết.

Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 của Bộ Y tế – Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu. Chi tiết.

Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế – Quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược. Chi tiết.

Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ Y tế – Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Chi tiết.

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế – Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Chi tiết.

Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/07/2017 của Bộ Y tế – Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền. Chi tiết.

Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế – Quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Chi tiết.

Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13/11/2017 của Bộ Y tế – Ban hành danh mục dược liệu độc làm thuốc. Chi tiết.

Thông tư số 47/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế – Quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền. Chi tiết.