Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

 • Họ và tên:Đinh Khắc Tiệp
 • Giới tính:Nam
 • Trình độ chuyên môn:Bác Sĩ
 • Địa chỉ liên hệ:Khoa ngoại Bệnh viện y dược cổ truyền Sơn La

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Lương Thị Phiên
 • Giới tính:Nữ
 • Trình độ chuyên môn:Y Sỹ Đa Khoa
 • Địa chỉ liên hệ:Thôn 4, Minh Chuẩn, Lục Yên, Yên Bái

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Lý Thị Lưu
 • Giới tính:Nữ
 • Trình độ chuyên môn:
 • Địa chỉ liên hệ:Thôn Ngòi Nhàu, Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Lục Văn Đàm
 • Giới tính:Nam
 • Trình độ chuyên môn:
 • Địa chỉ liên hệ:Thôn Ngòi Ngù, Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Đặng Thị Liều
 • Giới tính:Nữ
 • Trình độ chuyên môn:
 • Địa chỉ liên hệ:Ngòi ngù, Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Vũ Thị Tích
 • Giới tính:Nữ
 • Trình độ chuyên môn:
 • Địa chỉ liên hệ:Đát Lụa, Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Huỳnh Ngọc Quang
 • Giới tính:Nam
 • Trình độ chuyên môn:
 • Địa chỉ liên hệ:Thôn Thác Cái, Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Nguyễn Thị Ngân
 • Giới tính:Nữ
 • Trình độ chuyên môn:
 • Địa chỉ liên hệ:Thôn 3, Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Vũ Quang Hữu
 • Giới tính:Nam
 • Trình độ chuyên môn:
 • Địa chỉ liên hệ:Tổ 3, phường Quyết Thắng, Tp Sơn La

Xem chi tiết

 • Họ và tên:Đỗ Văn Chúc
 • Giới tính:Nam
 • Trình độ chuyên môn:
 • Địa chỉ liên hệ:Tổ 12, phường Thái Bình, tỉnh Hòa Bình

Xem chi tiết