Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Các hoạt động của diễn đàn

Nơi thảo luận về đạo đưc kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi giá trị cây thuốc nam.

Nơi chia sẻ và cung cấp thông tin về các vùng quy hoạch trồng cây thuốc nam tại phía bắc

Nơi chia sẻ và cung cấp thông tin về các cây thuốc nam tại phía bắc

Nơi chia sẻ và cung cấp thông tin về các bài thuốc nam tại phía bắc

Nơi chia sẻ và cung cấp thông tin thị trường cây thuốc nam tại phía bắc

Nơi chia sẻ và cung cấp thông tin về mua dược liệu cây thuốc nam tại phía bắc

Mới nhất: Mua quả Sơn Tra

Avatar Dược liệu Yên Bái, 6 tháng trước

Nơi chia sẻ và cung cấp thông tin về bán dược liệu cây thuốc nam tại phía bắc

Mới nhất: Cây Khôi nhung

Avatar Phan Huy Cuong, 1 tháng, 2 tuần trước

Nơi chia sẻ và cung cấp thông tin về những nhu cầu khác

Vị thuốc quanh ta

sử quân tử Cây thuốc Sử quân tử

Tên Hán Việt là đồng quân tử, ngũ lăng tử. Tên khoa học là Fructus Quisqualis India. Thuộc họ bàng Combretaceae. Không chỉ là cây cảnh đẹp ngoài ra cây Sử quân tử còn có rất nhiều tác dụng ạ. 1. Trị giun đũa, giun kim: Lấy 6 -12 g hạt sử quân tử bóc […]

Cây thuốc tiềm năng