Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

#1121
Avatar
Ngô Đức Phương
Thành viên

Mình được biết giờ này thì Tam thất đã thành quả hết rồi, thậm chí cây đã lụi và thu hoạch củ. Chờ vụ sau hoặc chịu khó mua hàng khô thôi bạn. 😀