Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

#1381
Phạm Hải Bình
Phạm Hải Bình
Quản lý

Câu chuyện của người Bahnar giống câu chuyện của người Tày, người Nùng ở miền núi phía Bắc quá. Cách đây gần 10 năm, tôi tham gia 1 nghiên cứu về bảo tồn cây thuốc như 1 tri thức bản địa tại huyện Thông Nông, Cao Bằng. Rất nhiều bài thuốc, cây thuốc quý cũng theo người già đi sang thế giới bên kia. Suốt bao nhiêu nhăm nghĩ về nhưng câu chuyện này.