Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

#1384
Avatar
Nguyễn văn Thắng
Thành viên

Về cơ bản, các tộc người thiểu số đều dùng cây, cỏ,… để chữa bệnh, mà người già là nhóm gìn giữ nhiều nhất tri thức của tộc người họ. Vậy, cần có đa dạng các hình thức trao truyền nhằm trách mai một những cây thuốc, bài thuốc quý của dân tộc