Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

#1385
Phạm Hải Bình
Phạm Hải Bình
Quản lý

Mình không nghĩ “Đa dạng hình thức trao quyền” là giải pháp, cho đến những năm gần đây việc truyền tri thức từ thế hệ trước sang thế hệ sau mới bị ảnh hưởng nhiều, có thể coi đây là ĐỨT GÃY VĂN HÓA không TS Thắng? Còn nguyên nhân tai sao thì chắc phải nghiên cứu kỹ.

  • Phản hồi này đã được điều chỉnh 4 năm, 1 tháng trước bởi Phạm Hải Bình Phạm Hải Bình.