Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

#1407

Cây muồng rất dễ trồng ở những vùng đất bãi, ven đồi, ven suối. Có nhiều nơi cây này mọc hoang, dễ tìm kiếm. Nếu bạn nào có nhu cầu dùng nhiều thì đăng ký, chúng tôi sẽ tìm kiếm và cung ứng giúp.