Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

#1492
Ôi Cuộc Đời
Ôi Cuộc Đời
Thành viên

Dạ.cây này mọc tự nhiên trong rừng sâu, ở vùng núi thuộc Văn Chấn – Yên Bái ạ