Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bác sỹ Bùi Văn Hải

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Bác sĩ YHCT
  • Địa chỉ liên hệ : Phường Minh Tân-TP Yên Bái
  • Họ và tên:Bùi Văn Hải
  • Giới tính:Nam
  • Trình độ chuyên môn:Bác sỹ YHCT
  • Địa chỉ liên hệ:Phường Minh Tân-TP Yên Bái