Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bác sỹ Đào Phương Nam

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Bác sĩ YHCT
  • Địa chỉ liên hệ : Bệnh Viện YHCT Tỉnh Phú Thọ
  • Họ và tên:Đào Phương Nam
  • Giới tính:Nữ
  • Trình độ chuyên môn:Bác sỹ YHCT
  • Địa chỉ liên hệ:Bệnh Viện YHCT Tỉnh Phú Thọ