Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bác sỹ Đỗ Văn Việt

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Bác sĩ YHCT
  • Địa chỉ liên hệ : TT Y tế huyện Văn Yên
  • Họ và tên:Đỗ Văn Việt
  • Giới tính:Nam
  • Trình độ chuyên môn:Bác sỹ YHCT
  • Địa chỉ liên hệ:TT Y tế huyện Văn Yên