Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bàn Như Hiện

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Y Sỹ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ : Thôn Sặt Ngọt- Xã Đông Cuông– Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái