Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bùi Sỹ Tùng

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CKII YHCT
  • Địa chỉ liên hệ : Bệnh Viện YHCT Tỉnh Yên Bái
  • Họ và tên: Bùi Sỹ Tùng
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: BSCKII YHCT
  • Địa chỉ liên hệ: Bệnh Viện YHCT Tỉnh Yên Bái