Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bùi Thị Thảo

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Điều dưỡng
  • Địa chỉ liên hệ : Bệnh Viện YHCT Tỉnh Yên Bái
  • Họ và tên: Bùi Thị Thảo
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng
  • Địa chỉ liên hệ: Bệnh Viện YHCT Tỉnh Yên Bái