Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bùi Thị Thương

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ : TYT xã Quy Mông - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Bùi Thị Thương
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ: TYT xã Quy Mông – Huyện Trấn Yên