Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Cao Thế Hải

  • Giới tính: Nam
  • Địa chỉ liên hệ : 42 Sở Thương, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Họ và tên: Cao Thế Hải
  • Giới tính: Nam
  • Địa chỉ liên hệ: 42 Sở Thương, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội