Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Đào Trọng Điểm

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Lương Y
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Minh Quán - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Đào Trọng Điểm
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Lương y
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Minh Quán – Huyện Trấn Yên