Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Đinh Thị Đô

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Y Sỹ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ : Bản Nă Hăn 2- Xã Phù Nham- Huyện văn Chấn Văn Chấn- Tỉnh Yên Bái