Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Đỗ Chín Thương

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Dược Sĩ Đại Học
  • Địa chỉ liên hệ : TTYT Trạm TấuHọ và tên: Phạm Thị Hương Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa Địa chỉ liên hệ: TTYT Trạm Tấu
  • Họ và tên: Đỗ Chín Thương
  • Giới tính:
  • Trình độ chuyên môn: Dược Sỹ Đại Học
  • Địa chỉ liên hệ: TTYT Trạm Tấu