Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Đoàn Thị Hạnh

  • Giới tính: Nữ
  • Địa chỉ liên hệ : Bệnh viện y dược cổ truyền Sơn La
  • Họ và tên: Đoàn Thị Hạnh
  • Giới tính: Nữ
  • Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện y dược cổ truyền Sơn La

Danh sách bài thuốc :