Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Đoàn Thị Hường

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Y Sĩ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Đoàn Thị Hường
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Y Sỹ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Đào Thịnh – Huyện Trấn Yên