Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Dương Thị Khi

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Tô Mậu - Lục Yên- Yên Bái
  • Họ và tên: Dương Thị Khi
  • Giới tính:
  • Trình độ chuyên môn: Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Tô Mậu – Lục Yên- Yên Bái