Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Hà Thị Sinh

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Điều dưỡng Trung học
  • Địa chỉ liên hệ : TYT xã Hòa Cuông - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Hà Thị Sinh
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng Trung học
  • Địa chỉ liên hệ: TYT xã Hòa Cuông – Huyện Trấn Yên