Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Hà Thị Thu Hương

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Y Sĩ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ : Trạm Y tế Thị Trấn
  • Họ và tên: Hà Thị Thu Hương
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Y Sỹ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Trạm Y tế Thị Trấn