Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Hà Thúy Năm

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Sơ cấp YHCT
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Đồng Khê
  • Họ và tên: Hà Thúy Năm
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Sơ cấp YHCT
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Đồng Khê