Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Hoàng Thị Xuất

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Liễu Đô - Lục Yên - Yên Bái
  • Họ và tên: Hoàng Thị Xuất
  • Giới tính:
  • Trình độ chuyên môn: Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Liễu Đô – Lục Yên – Yên Bái