Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Hoàng Thị Yên

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Điều dưỡng
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Minh Quán - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Hoàng Thị Yên
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Minh Quán – Huyện Trấn Yên