Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Hoàng Thu Thương

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Bác sĩ YHCT
  • Địa chỉ liên hệ : Bệnh Viện YHCT Tỉnh Yên Bái
  • Họ và tên: Hoàng Thu Thương
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ YHCT
  • Địa chỉ liên hệ: Bệnh Viện YHCT Tỉnh Yên Bái