Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Lương Thị Néng

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Trúc Lâu- Lục Yên- Yên Bái
  • Họ và tên: Lương Thị Néng
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Trúc Lâu- Lục Yên- Yên Bái