Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Lương y Hà Thị Thúy Năm

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Lương Y
  • Địa chỉ liên hệ : xã Đồng Khê - huyện Văn Chấn
  • Họ và tên:Hà Thị Thúy Năm
  • Giới tính:Nữ
  • Trình độ chuyên môn:Lương y
  • Địa chỉ liên hệ:xã Đồng Khê – huyện Văn Chấn