Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Lương y Lê Thị Cảnh

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Lương Y
  • Địa chỉ liên hệ : xã Cát Thịnh- huyện Văn Chấn
  • Họ và tên:Lê Thị Cảnh
  • Giới tính:Nữ
  • Trình độ chuyên môn:Lương y
  • Địa chỉ liên hệ:xã Cát Thịnh- huyện Văn Chấn