Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Lương y Trần Văn Thăng

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Lương Y
  • Địa chỉ liên hệ : xã Báo Đáp - huyện Trấn Yên
  • Họ và tên:Trần Văn Thăng
  • Giới tính:Nam
  • Trình độ chuyên môn:Lương y
  • Địa chỉ liên hệ:xã Báo Đáp – huyện Trấn Yên