Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Nguyễn Đức Mạnh

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Y Sĩ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ : Trạm Y tế Phình Hồ
  • Họ và tên: Nguyễn Đức Mạnh
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Y Sỹ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Trạm Y tế Phình Hồ