Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Nguyễn Huyền Trang

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Dược Sỹ Trung Học
  • Địa chỉ liên hệ : Trạm Y tế Hát Lừu
  • Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
  • Giới tính:
  • Trình độ chuyên môn: Dược Sỹ Trung Học
  • Địa chỉ liên hệ: Trạm Y tế Hát Lừu