Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Nguyễn Ngọc Hải

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Lương Y đa khoa
  • Địa chỉ liên hệ : Trạm Y tế Bản Công
  • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hải
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Đa Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: TTrạm Y tế Bản Công