Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Nguyễn Văn Hồ

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Ông Lang
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Hồ
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Ông Lang
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Đào Thịnh – Huyện Trấn Yên