Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Phạm T Thu Hương

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Dược Sĩ Đại Học
  • Địa chỉ liên hệ : TTYT Trạm Tấu
  • Họ và tên: Phạm T Thu Hương
  • Giới tính:
  • Trình độ chuyên môn: Dược Sỹ Đại Học
  • Địa chỉ liên hệ: TTYT Trạm Tấu