Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Phó Hữu Đức

  • Giới tính: Nam
  • Địa chỉ liên hệ : Ngõ 127 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà NộiNgõ 127 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Họ và tên: Phó Hữu Đức
  • Giới tính: Nam
  • Địa chỉ liên hệ: Ngõ 127 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà NộiNgõ 127 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội