Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Phùng Tiến Chế

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Ông Lang
  • Địa chỉ liên hệ : TYT xã Quy Mông - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Phùng Tiến Chế
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Ông Lang
  • Địa chỉ liên hệ: TYT xã Quy Mông – Huyện Trấn Yên