Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Trần Thị Hồng

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Ninh Thuận - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Trần Thị Hồng
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Ninh Thuận – Huyện Trấn Yên