Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Trần Văn Thăng

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Lương Y
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Ninh Phúc - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Trần Văn Thăng
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Lương y
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Ninh Phúc – Huyện Trấn Yên