Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Triệu Thị Hạnh

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Vĩnh Lạc - Lục Yên -Yên Bái
  • Họ và tên: Triệu Thị Hạnh
  • Giới tính:
  • Trình độ chuyên môn: Bà mế
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Vĩnh Lạc – Lục Yên -Yên Bái