Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Trương Thị Mão

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Khác
  • Địa chỉ liên hệ : TYT xã Hòa Cuông - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Trương Thị Mão
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Khác
  • Địa chỉ liên hệ: TYT xã Hòa Cuông – Huyện Trấn Yên