Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Vũ T Phương Thảo

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Dược Sỹ Trung Học
  • Địa chỉ liên hệ : Trạm Y tế Bản Công
  • Họ và tên: Vũ T Phương Thảo
  • Giới tính:
  • Trình độ chuyên môn: Dược Sỹ Trung Học
  • Địa chỉ liên hệ: Trạm Y tế Bản Công