Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

#1408
Phạm Hải Bình
Phạm Hải Bình
Quản lý

Một vị thuốc quí trong tự nhiên, Bác có thông tin cụ thể là lại Si nào không ạ?