Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

#1447
Hương Hoàng Thảo
Hương Hoàng Thảo
Thành viên

Có rát nhiều loại ớt, không biết loại nào nhỉ?