Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng mrloi mrloi 4 năm trước.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #1536
  mrloi
  mrloi
  Quản lý

  BẠN CÓ BIẾT?
  Chiến lược y học cổ truyền của tổ chức y tế thế giới 2014- 2023?

  ( tiếp )

  Tóm tắt nội dung:

  Y học cổ truyền (YHCT) là một bộ phận quan trọng và thường chưa được đánh giá đúng mức trong dịch vụ y tế. Ở một vài nước, y học cổ truyền hay y học phi chính thống có thể được gọi là y học bổ sung (YHBS). YHCT từ lâu đã được sử dụng để duy trì sức khỏe, dự phòng và điều trị bệnh, nhất là bệnh mạn tính.
  Tài liệu Chiến lược Y học cổ truyền (YHCT) của TCYTTG, 2014–2023 được xây dựng để đáp ứng nghị quyết về Y học cổ truyền (WHA62.13) (1) của Đại hội đồng Y tế Thế giới. Mục tiêu của chiến lược này là hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong việc:
  ■ Khai thác khả năng đóng góp của YHCT đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và nền y tế lấy con người làm trung tâm;
  ■ Thúc đẩy việc sử dụng YHCT an toàn và hiệu quả bằng cách quản lý, nghiên cứu và lồng ghép các sản phẩm YHCT, người hành nghề YHCT và thực hành YHCT vào hệ thống y tế, nếu phù hợp.
  Mục đích của Chiến lược này là hỗ trợ các Quốc gia thành viên xây dựng những chính sách chủ động và triển khai thực hiện các kế hoạch hành động nhằm tăng cường vai trò của YHCT trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chiến lược này dựa trên Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2002–2005, đánh giá lại tình hình YHCT trên toàn cầu và ở các Quốc gia thành viên, và đặt ra bốn mục tiêu chính:
  ■ Chính sách — lồng ghép YHCT trong các hệ thống y tế quốc gia, nếu khả thi, bằng cách xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách và chương trình quốc gia về YHCT.
  ■ An toàn, hiệu quả và chất lượng — tăng cường tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của YHCT bằng cách mở rộng cơ sở tri thức và cung cấp hướng dẫn về các tiêu chuẩn quản lý và đảm bảo chất lượng.
  ■ Tiếp cận — tăng cường tính sẵn có và sự hợp lý về giá cả của YHCT, nhấn mạnh vào khả năng tiếp cận cho các nhóm nghèo.
  ■ Sử dụng hợp lý — vận động thầy thuốc và người tiêu dùng sử dụng YHCT phù hợp một cách đúng đắn trong trị liệu.
  Mặc dù đã có tiến bộ đáng kể trong việc triển khai chiến lược về YHCT trên thế giới, các Quốc gia thành viên vẫn tiếp tục gặp phải những thách thức về:
  ■ Xây dựng và thi hành chính sách và quy định;
  ■ Lồng ghép, đặc biệt là xác định và đánh giá các chiến lược và tiêu chí cho việc lồng ghép YHCT vào hệ thống y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ);
  ■ An toàn và chất lượng, nhất là công tác đánh giá sản phẩm và dịch vụ, trình độ của người hành nghề YHCT, phương pháp và tiêu chí để đánh giá hiệu quả;
  ■ Khả năng kiểm soát và quản lý quảng cáo và tuyên bố về công dụng của YHCT và YHBS (YHCT&BS);
  ■ Nghiên cứu phát triển;
  ■ Giáo dục và đào tạo người hành nghề YHCT&BS;
  ■ Thông tin và truyền thông, như chia sẻ thông tin về chính sách, quy định, mô tả dịch vụ và số liệu nghiên cứu, hoặc có được các nguồn thông tin khách quan đáng tin cậy cho người tiêu dùng.
  Bản chiến lược mới này được xây dựng để giải quyết những thách thức trên. Nó đòi hỏi các Quốc gia thành viên phải xác định rõ tình hình YHCT&BS ở nước mình, sau đó xây dựng và thi hành các chính sách, quy định và hướng dẫn trên cơ sở thực tiễn tại nước mình. Các Quốc gia thành viên có thể đối phó với những thách thức này bằng cách tổ chức hoạt động trong ba lĩnh vực chiến lược sau:
  1. Xây dựng cơ sở tri thức nhằm tạo điều kiện quản lý YHCT&BS một cách tích cực bằng các chính sách quốc gia phù hợp nắm bắt được và công nhận vai trò và tiềm năng của YHCT&BS.
  2. Tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn, sử dụng YHCT&BS hợp lý và hiệu quả bằng cách quản lý sản phẩm, thực hành, và người hành nghề thông qua công tác giáo dục và đào tạo về YHCT&BS, phát triển kỹ năng, dịch vụ và liệu pháp điều trị.
  3. Thúc đẩy bao phủ y tế toàn dân bằng cách lồng ghép các dịch vụ YHCT&BS vào hệ thống cung ứng dịch vụ y tế và thực hành tự chăm sóc sức khỏe bằng cách tận dụng khả năng đóng góp của YHCT&BS để cải thiện dịch vụ y tế và tình trạng sức khỏe, và bằng cách đảm bảo cho người sử dụng có thể có được những lựa chọn đúng đắn về tự chăm sóc sức khỏe cho mình.
  Với mỗi mục tiêu, bản chiến lược sẽ xác định một số hành động để hướng dẫn các Quốc gia thành viên, các đối tác và bên hữu quan, và TCYTTG. Chiến lược này hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong công tác thiết kế và triển khai thực hiện một kế hoạch chiến lược phù hợp với năng lực, ưu tiên, quy định pháp luật liên quan và hoàn cảnh mỗi quốc gia. Mục tiêu của Chiến lược là hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong việc xác định và ưu tiên các nhu cầu của mình, đảm bảo cung ứng dịch vụ hiệu quả, hỗ trợ xây dựng các quy định và chính sách phù hợp, và để đảm bảo những sản phẩm và thực hành đó được áp dụng một cách an toàn.
  Theo dự kiến, TCYTTG sẽ tiến hành đánh giá công tác triển khai thực hiện Chiến lược này vào khoảng giữa kỳ. Việc đánh giá giữa kỳ là rất quan trọng, để đảm bảo Chiến lược vẫn phù hợp và kịp thời khi TCYTTG và các bên hữu quan chuyển sang thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của 5 năm cuối trong kỳ hạn của chiến lược.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.